fbpx

IKEA accelererar sin utveckling under coronapandemin

IKEA accelererar sin utveckling under coronapandemin

IKEA slog upp sina portar i Umeå redan i februari 2016 – en efterlängtad etablering som har kommit att betyda mycket för Umeåregionen ur såväl perspektivet handel som besöksnäring. Liksom övriga aktörer inom handeln har även IKEA Umeå anpassat sig efter rådande pandemirelaterade omständigheter. Med tjänster som exempelvis Click and collect och Remote planning hjälper man sina kunder att göra inköp utan att besöka varuhuset.

– Vi såg tidigt ett förändrat köpbeteende hos våra kunder och de har förhållit sig väl till de restriktioner som finns i vår region. Genom exempelvis tjänsten Click and collect, som inte är inte en ny tjänst, har vi kunnat upprätthålla service och försäljning. Givet pandemin valde vi dock att sänka priset på erbjudandet och vi har vissa dagar ökat försäljningen genom Click and collect med hela 400 procent jämfört med före pandemin, berättar Mari Gustafsson, varuhuschef på IKEA Umeå.

En annan tjänst som IKEA har lanserat är Remote planning, en tjänst där kundens planering av sitt kök, badrum och garderober har digitaliserats och erbjuds via Teams tillsammans med en säljare från IKEA. Via IKEA:s webbsida bokar kunden tid med en säljare, varpå planering och utformning av ett nytt kök, badrum och garderober kan ske utan att behöva besöka varuhuset.

– Att kunna sitta hemma och tillsammans med våra säljare få råd och hjälp med att rita upp sitt nya kök har varit en framgångsfaktor. Vi har accelererat vår utveckling när det gäller IT och det har verkligen varit till stor hjälp för våra kunder som väljer att inte besöka varuhuset utan istället vill styra sina inköp hemifrån, säger Mari Gustafsson.

Mari Gustafsson, varuhuschef på IKEA Umeå

– Vi ser också att de kunder som väljer att besöka varuhuset anpassar sig väl till de riktlinjer som finns. Den nya regeln om max 500 besökare i varuhus och gallerior har inte påverkat IKEA i Umeå, däremot ser vi att snittiden för en besökare i varuhuset minskat, fortsätter Mari.

För IKEA är trygg- och säkerhet för personal och kunder mycket viktigt. Att hålla avstånd är viktigt och därutöver erbjuds alla medarbetare som har kundkontakter möjligheten att använda visir för att skydda sig själva och besökarna. Därutöver finns även handsprit tillgängligt runt om i varuhuset, likväl som det finns plexiglas uppsatta vid kassor och kundtjänststationer.

IKEA har hanterat pandemins utmaningar genom att skapa förutsättningar för en ökad e-handel och en utveckling av de redan befintliga online- och servicetjänster som fanns tillgängliga. Gensvaret har varit positivt. Genom att hjälpas åt och jobba tillsammans inom verksamheten har man inte heller tvingats permittera någon tillsvidareanställd personal.

Mari Gustafsson, varuhuschef på IKEA lämnar inom kort Umeå och IKEA för Linköping och ett uppdrag inom den offentliga sektorn. Vid eXpression vill vi rikta ett stort tack till Mari för hennes värdefulla insats i eXpression Future Retail Labs strategiska råd där hon varit delaktig sedan starten 2019. Och sist men inte minst för hennes fantastiska arbete i och för Umeå.

TACK!

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Nyheter

Besöksnäringen utmanas och utvecklas

Guider

Betydelsen av kontinuerlig omvärldsbevakning

Guider

En förändrad målgrupp

Nyheter

Samtal med företag om förändrade förutsättningar i spåren av coronapandemin

signa upp för vårt nyhetsbrev

Mode, arkitektur eller design? Skriv in din mailadress och ange dina preferenser så får du en notis när ett nytt inlägg matchar dina intressen.