fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Internationalisering och exportmognad

Internationalisering och exportmognad

Idag står vi inför en situation där såväl antalet kunder och besökare i butik likväl som inresande gäster till våra besöksmål har minskat. En stor del av alla affärer genomförs över internet, en utveckling som genom Covid-19 har accelererat. Frågor om internationalisering och export är således aktuella för många företag.

Just nu arbetar företag hårt för att ställa om för att i större utsträckning kunna attrahera målgrupper på hemmaplan (under 2020 återupptogs exempelvis begreppet hemester i flitigt bruk till följd av pandemin). Det pågår också intensivt arbete för att utveckla sin exportmognad. Likväl som att ta emot inhemska besökare är det av vikt för många bolag att rusta sig för att möta utländska besökare och kunder (för kriterier om vad som utgör exportmognad ur besöksnäringsperspektiv, se nedan).

Syftet med frågorna nedan är att reflektera över ert företags exportmognad, alternativt ert företags möjlighet att realisera en internationalisering. Uppgiften handlar också om att identifiera möjligheter och utmaningar som följer av en möjlig satsning samt att bedöma dess rimlighet, utfall och vad som skulle krävas av dig och er.

För att stå redo för tiden som följer post corona finns flertalet olika frågor att ta ställning till. Här följer först några större reflektionsfrågor. Därefter hittar ni en rad exempel på flera andra aspekter av internationalisering och exportmognad som ni kan fundera över.

Reflektionsfrågor: när en internationell marknad är av intresse

 • Hur arbetar ni idag strategisk med er marknadsföring för att nå en internationell marknad och målgrupp?
 • Vilka andra marknader och målgrupper kan vara relevanta för er?
 • Vad krävs av er för att nå dessa nya marknader och målgrupper?
 • Bedömer ni att ert företag står redo för att ta emot dessa nya gäster (är företaget exportmoget, se kriterier nedan)?

Frågor om hur tiden under pandemin kan användas för att stå redo post corona:

 • Är det nu som ni lanserar er webbshop på engelska för att står redo att kunna sälja era varor och tjänster på en internationell marknad, i så fall vad krävs?
 • Är det exempelvis nu som ni, för att ni vet att export är ett långsiktigt arbete, verifierar er utländska marknad och målgrupp, i så fall vad krävs?
 • Är det nu som ni tar hjälp av ert nätverk och era relationer för att få råd, kunskap och knyta nya värdefulla kontakter som hjälper er i ert arbete? I så fall, har ni dessa nätverk eller behöver ni arbeta för att bygga upp dem?
 • Är det nu som ni ser över era betalningslösningar, fraktleverantörers avtal, lagerhållning, försäkringar och granskar huruvida er paketering är attraktiv och redo för en internationell marknad, i så fall vad vill ni prioritera och vad krävs för att komma igång?
 • Är tiden mogen för att introducera ett samarbete med en agent som hjälper er nå omvärlden med era tjänster och produkter? I så fall, hur kan ni ta första steget mot att ta vara på möjligheten?
 • Kanske är det också just nu som ni granskar er verksamhets olika möjligheter att kunna ta emot internationella besökare och kunder? I så fall, finns exempelvis allt ert informationsmaterial på engelska, er webbsida, ert tryckta material och till exempel menyer om ni driver café, restaurang eller annan förtäring? Vilket språk använder ni i era sociala kanaler? Finns det tydlig skyltning så att besökaren hittar till er och är era språkkunskaper tillräckliga?)
 • Är ert värdskap i toppklass? Har ni kunskap om platsen och regionen och kan ni dela med er av detta? Är ni trygga och ansvarstagande och har ni förmåga att kommunicera det?
 • Har ni en tydlig hållbarhetspolicy och finns den översatt till andra språk? Om inte, vad krävs för att skapa en sådan?

Branschorganisationer för stöd och råd i frågor om exportmognad och internationalisering:

Kriterier för exportmognad: ur besöksnäringens perspektiv

Observera att dessa skiljer sig åt om du levererar tjänster eller produkter.

En exportmogen produktägare:

 • är medveten om att export är ett långsiktigt arbete.
 • har genomgått en värdskapsutbildning eller motsvarande.
 • har kunskap om avtalsskrivningar och kan hantera kontrakt och bekräftelser på engelska.
 • är villig att lämna provision (ca 15-35 %) eller arbeta med nettopris.
 • känner till praxis kring realeasetider i samband med avtalsskrivning vid allotment.
 • svarar på offertförfrågan inom 48 timmar
 • är tillgänglig via mail eller telefon året runt
 • har ansvarsförsäkringar och att de kan göras tillgängliga på engelska.
 • har kunskap om vald målgrupp och marknad.
 • har viss kunskap om regionens och Sveriges produktutbud.
 • har språkkunskaper, minst engelska.
 • har dokumentation för hur man hanterar klagomål i anslutning till sin produkt.
 • är villig att ta emot studiebesök av såväl press som researrangörer.

En exportmogen produkt/tjänst:

 • har informationsskyltar så att gästen hittar fram till platsen/produkten.
 • har detaljerade, uppdaterade och sanningsenliga produktbeskrivningar även med tidsangivelser.
 • kan förhandsbokas
 • har informationsmaterial på relevant(a) språk inkluderat tryckt material, webb och menyer.
 • är bokningsbar online via bokningscentral eller via kontaktformulär på egna webbplatsen.
 • är bokningsbar 12 – 18 månader före ankomst om det gäller paket/evenemang (pris och produktinfo), gärna på webben.

Utöver dessa kriterier bör:

 • det finnas en hållbarhetspolicy.
 • produkterna vara kvalitetssäkrade i ett relevant kvalitetssystem.

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev