fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Kapital, kompetens och nätverk

Kapital, kompetens och nätverk

När det gäller finansiering och behov av stöd för tillväxt finns olika vägar att gå. För att få kännedom om dessa finns flertalet aktörer att vända sig till med sina frågor. Allt från en mer traditionell bank till nätverk av erfarna rådgivare och företagare från näringslivet som under organiserade former ger tillbaka av sin kunskap i syfte stödja mindre erfarna aktörer i behov av endera kapital, kompetens eller utökade nätverk. En annan väg framåt är att växa på egen hand, organiskt och med sitt eget kapital.

Beroende på om ert företag befinner sig i en tidig så kallad idéfas kan bidrag vara aktuella. Det kan handla om olika slags utvecklingsmedel som ofta används för att införskaffa externa tjänster.

Befinner ni er i stället i en uppstartsfas kan lån eller crowdfunding vara av intresse. Lån handlar vanligtvis om att göra investeringar i materiella tillgångar och här blir risken i er affärsidé avgörande för om lånet beviljas.

Crowdfunding är en investeringsform där en eller flera personer eller organisationer tillsammans backar upp er och ert företag. Även när det gäller crowdfunding finns olika erbjudanden och upplägg. De kan vara lånebaserade, bidragsbaserade, belöningsbaserade eller aktiebaserade. Den belöningsbaserade modellen bygger på att ni ger någonting tillbaka som tack för alla stora eller små bidrag. Det kan till exempel handla om ett eget träd i den äppelträdsodling som produkten mynnat ur, eller ett rabatterat bakverk i det bageri som crowdfundingen möjliggjorde. Aktiebaserad crowdfunding bygger i stället på att investeraren blir delägare i företaget. Genom att vara en aktiv delägare kan investeraren påverka resultatet av sin investering. Den här formen kallas equity crowdfunding.

Om ni i stället befinner dig i en så kallad tillväxtfas eller står inför en omfattande omställning med exempelvis en ny innovation, kan det handla om behov av riskkapital för att öka tillväxt. Kapitalet är lämpligt för att skydda företag med hög tillväxtpotential. När kapital tillförs följer ofta även kompetens med. En investerare kan vilja ta plats i er styrelse och därmed får ni tillgång till hens erfarenhet och kunskap, likväl som hens nätverk. När man talar om investerare används ofta begreppet änglar eller affärsänglar.

Den fråga ni kan ställa er är var ni och ert bolag befinner sig i sin utveckling och vad ni kan tänkas vara i behov av. Glöm inte att coronapandemin och den omställning den medför har inneburit att det har tillkommit bidrag i olika former från såväl regioner som från staten. Det handlar om allt från permitteringsstöd från Tillväxtverket eller omställningsstöd som kan sökas från regioner i syfte om att förändra affärsmodellerna efter nya omständigheter.

Känner ni till vilka stöd som finns? Känner ni till vilka aktörer och nätverk som erbjuder kunskap och rådgivning i frågor som rör finansieringsmodeller för tillväxt? Nedan följer några länkar som kan hjälpa till när ni vill börja orientera er i frågorna.

Länkar:

Tillväxtverket

Indiegogo

Kickstarter

Connect

Funded By Me

Almi

Marginalen bank

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev