fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Om att leda i förändring

Om att leda i förändring

Ledarskap handlar bland annat om att koordinera arbete och kompetenser samt att skapa förutsättningar för att tillsammans kunna nå gemensamt uppsatta mål.

Ledarskapets två grundläggande funktioner handlar om:

 • Att klargöra: att göra alla medvetna om vad som ska åstadkommas, hur roller och ansvar är fördelat samt att säkerställa att alla är införstådda i vad som förväntas.
 • Att påverka: att påverka sig själv genom att utveckla sitt självledarskap och att påverka andra genom sitt sätt att leda. Exempelvis, hur ledaren bemöter andra och får dem att känna, tänka och agera.

När det gäller möjligheten att påverka kan bland annat följande två strategier användas: kontrollerad påverkan och autonom påverkan.

 • Kontrollerad påverkan: ledarens påverkansstrategi väcker känslor av tvång, krav och kontroll och kan ta sig uttryck i hur hen kommunicerar eller använder sitt kroppsspråk.
 • Autonom påverkan: ledarens påverkansstrategi väcker känslor av trivsel, meningsfullhet och glädje. Strategin leder också till att människor vill ta ansvar, ges ansvar och upplever arbetet som stimulerande och spännande.

Ett gott ledarskap innebär vanligtvis en balans mellan de båda strategierna, dock med ett större inslag av den autonoma påverkan. Alltså: vi behöver tydligt känna till våra uppgifter och de förväntningar som finns på oss. Vi behöver även få uppmuntran och återkoppling som uppmärksammar de insatser vi gör och dess betydelse.

I tider av prövning som exempelvis sjukdom och organisationsförändringar sätts ledarskapet på prov. Under 2020 och 2021 har dock ledarens roll i många branscher utmanats mer än vanligt till följd av coronapandemin. Vikande marknader, förändrade målgrupper och konsumentbeteenden har medfört förändrade förutsättningar för många företag. Ledarskapet behöver anpassas därefter.

Exempelvis kan ledaren anstränga sig extra noga för att skapa samhörighetskänsla och uppmuntran. Särskilt om teamet sitter åtskilda och arbetar från olika platser och med hjälp av teams, zoom och andra digitala mötesstöd. Ledaren kan också öka sin tydlighet i kommunikationen, vara noga med att hålla kontakten med sina medarbetare för att motverka oro eller exempelvis hjälpa till och stötta för att hantera utmaningar. Att vara tydlig med förväntningar och mål är alltid viktigt, men i tider av förändring kan struktur och uppföljning bli än mer viktigt. Det är också viktigt att ge medarbetarna möjlighet att vara med och lösa de utmaningar man ställs inför. Hur en kris eller utmaning bemöts handlar många gånger om ett samspel mellan ledare och medarbetare.

Reflektionsfrågor: om ledarskap och medarbetarskap

 • Hur skulle du beskriva samspelet mellan ledare och medarbetare i din organisation?
 • Hur har ert samspel påverkats av den pågående coronapandemin?
 • Hur har ni hanterat de ledarskapsutmaningar som er organisation har ställts inför?
 • Vad blev konsekvenserna?
 • Har ni tagit er tid att lyfta den här typen av frågor till diskussion? Varför, varför inte?

Utgå från era erfarenheter av att leda och ledas i förändring:

 • Vad har visat sig vara ett positivt utvecklingsarbete som har gagnat er organisation?
 • Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

Youtubetips:

Vill du inspireras mer om frågor om ledarskap, medarbetarskap och motivation, följ psykologen, föreläsaren och författaren Stefan Söderfjäll på Youtube där han delar med sig av erfarenheter av hur vi kan skapa ”en bra dag på jobbet”:

https://www.youtube.com/channel/UCXbWRuqm-AYzeT3jAtaBN6A

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev