fbpx

Uppmärksammat affärsutvecklingsprogram utökar upptagningsområdet i samarbete norrlandskommuner

Stefan Lundmark, näringslivsutvecklare Piteå kommun, Annakarin Nyberg, programansvarig eXpression Future Retail Lab

Uppmärksammat affärsutvecklingsprogram utökar upptagningsområdet i samarbete norrlandskommuner

Stefan Lundmark, näringslivsutvecklare Piteå kommun, Annakarin Nyberg, programansvarig eXpression Future Retail Lab

När eXpression Umeås acceleratorprogram, Future Retail Lab, öppnar ansökan för tredje gången ges företag från hela norrlandskusten med kranskommuner möjlighet att delta. Genom ett brett samarbete mellan innovationsstödsaktörer, näringslivskontor, destinationsbolag och andra viktiga företagsfrämjare ska fler norrländska entreprenörer få stöd i sin affärsutveckling. Programmet riktar sig till företag inom handel och besöks- och upplevelsenäringen som har inslag av handel.

– Det samarbete som nu tar fart ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta med fler norrländska företag och att utvecklas tillsammans, konstaterar Annakarin Nyberg, programansvarig för eXpression Future Retail Lab.

Efter två år utökas upptagningsområdet för eXpression Future Retail Lab och innefattar numera kust- och kranskommuner från Örnsköldsvik i söder till Luleå i norr. Detta möjliggörs genom ett intensifierat samarbete mellan alltifrån kommuner, näringsidkare, fastighetsägare, universitet, destinationsbolag och medborgare.

– Vi står redo med ett starkt affärsutvecklingsprogram som är skapat utifrån kunskaper vi samlat på oss från tidigare omgångar och den breda kompetens som finns i vårt nätverk. Att vi nu får möjlighet att välkomna en ny grupp engagerade och drivna företagare och utöka samarbetet i norra Sverige är viktigt för dessa utsatta branscher, säger Annakarin Nyberg, programansvarig vid eXpression Future Retail Lab.

Coronpandemin har inneburit förändrade förutsättningar för de regionala och lokala företagsstödsstrukturerna och ett stort tryck på de privata företagen. Dessa pressade näringar har ett tydligt behov av kraftfulla stödstrukturer för att lyckas hantera den snabba omställningen. Den utveckling som nu sker av acceleratorprogrammet är bland annat ett resultat av det fördjupade samarbete som Piteå kommun och eXpression Umeås ägare, Umeå universitet, nyligen gått in i – där de kulturella och kreativa näringarna är ett uttalat fokusområde.

– Just nu står många städer och kommuner inför omfattande utmaningar vilket kräver nya samverkansformer mellan oss som verkar som företags- och näringslivsfrämjare. De pågående branschglidningar som just nu sker, och som accelereras av pandemin, gör att detta samarbete känns extra angeläget och viktigt. Att fördjupa samarbetet med eXpression Umeå är ett naturligt steg för oss med tanke på den avsiktsförklaring vi tecknat med Umeå universitet, menar Stefan Lundmark, näringslivsutvecklare vid Piteå kommun.

Ansökan till nästa programomgång är nu öppen och programmet startar i augusti 2021 och pågår till och med mars 2022. 16 bolag ges möjlighet att vara med på en affärsutvecklingsresa tillsammans med branschexperter, forskare, affärsutvecklare och entreprenörer. Förhoppningen är att vissa träffar kan ske fysiskt, med företagsinkubatorn eXpression och Umeå som bas. Programmet är även anpassat för att kunna ges digitalt.

Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab är en satsning mellan Svensk handel via Stiftelsen Köpmannaförbundet och Umeå kommun och delfinansieras via EU-strukturfonder.

För mer information:

Annakarin Nyberg, programansvarig eXpression Future Retail Lab
annakarin.nyberg@expressionumea.se
070-667 94 43


Fler pressmeddelanden
30 September, 2021
Unga formgivare från Umeå lanserar produkter i Stockholm
2 September, 2021
eXpression Future Retail Lab - start för tredje omgången av populärt acceleratorprogram
21 June, 2021
Sara Sandström Nilsson förstärker eXpression Umeås styrelse
16 June, 2021
De tar plats i eXpression Future Retail Lab hösten 2021
15 June, 2021
Hållbar design stärker den kreativa sektorn i norr
7 January, 2021
Ny kunskapsutveckling i spåren av Coronapandemin