fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Sociala medier, relationer och varumärkesbyggande

Sociala medier, relationer och varumärkesbyggande

I början av 2000-talet seglade begreppet sociala medier upp som ett nytt buzz word. Även fastän internet och olika programvaror som kunde hjälpa oss att kommunicera, interagera, bygga och upprätthålla relationer och dela information så klart hade funnits tillgängligt långt innan dess.

I takt med att ny teknik som sociala medier utvecklades och utforskades i början av millenieskiftet upptäckte fler människor teknikens möjligheter att forma ett företags varumärke. Och dessutom – att göra det med en personlig prägel. Idag är möjligheten att vara personlig en av sociala mediers styrkor. Men att använda sociala medier och att utforska det sätt som passar just er verksamhet och era förutsättningar kräver tid i anspråk. De är en utmaning eftersom vi inte alltid ser arbete som rör sociala medier som just arbete. Detta trots att det idag har vuxit fram nya yrken så som influencers och social media managers som synliggör vikten av och vinster med att arbeta med sociala medier.

Jag har inte tid med sociala medier, jag har ju ett arbete att utföra!

Det här är en inte helt ovanlig reaktion när någon ombeds prioritera tid för att skapa en kommunikationsplan eller en strategi för sociala medier. För att inte tala om att följa den…

Under coronapandemin har många företag valt att involvera sociala medier i än större utsträckning än tidigare. Det handlar om allt från exempelvis:

 • mötesindustrin som ställt om för att använda facebook för att streama möten och andra event
 • gårdsbutiken som ställt om för att genomföra sin ost- och vinprovning online
 • eventföretaget som i stället för att bygga mässor skapar digitala stöd för smakupplevelser
 • tvålproducenten som bjuder in digitalt till att följa med i produktionen eller utforska nya sätt att nyttja produkterna

Sociala mediers betydelse för bolagens möjligheter att ställa om har varit stor.

Reflektionsfrågor: om sociala medier, relationer och varumärkesbyggande

I den här uppgiften ska vi lämna de tekniska aspekterna därhän. Det primära handlar om syftet med er närvaro i sociala medier och hur ni kan agera för att uppnå dem och börja ta era första steg.

 • Vad skulle ni vilja åstadkomma med er närvaro i sociala medier? Vill ni hålla koll på era konkurrenter, hitta sätt att samarbeta med dem, attrahera nya kunder, underhålla redan befintliga eller vad är ert syfte?
 • Nästa fråga handlar om var dessa aktörer befinner sig. Finns de som ni vill nå på instagram, linkedin, facebook eller i något annan social media kanal?

När ni väl har definierat ert syfte och identifierat det sammanhang ni vill vara en del av handlar det om att förstå vilka spelregler som gäller där.

Hur ser språkbruket och jargongen ut? Kommunicerar man mycket eller lite? Är man generös eller snål i fråga om bekräftelse, kommentarer, delningar och likes? Och vad betyder i så fall det för era förutsättningar att ta plats? Hur vill ni uppfattas i sociala medier, den schyssta och generösa eller någon annan?

Att använda sociala medier upplevs ibland som tidskrävande. Ett sätt att minska tidsåtgången handlar om att göra en plan för hur ni vill kommunicera och att tänka igenom några grundläggande frågor. Genom att ha en plan för vad, hur och när man vill kommunicera finns tid att vinna. Likväl som det är tidseffektivt att göra i ordning flera inlägg samtidigt och att sedan tidsinställa dem så att veckans inlägg publiceras ett efter ett per automatik. Här följer några frågor att fundera över inför framtagandet av en plan.

 • Hur ofta kan och bör ni göra inlägg?
 • Kan eller bör de följa olika teman?
 • Riktar de sig till samma målgrupp varje gång eller kan eller bör de varieras?
 • Vilka hashtags används inom ert område?
 • Vilka vill ni lägga till för att utöka det och förhoppningsvis nå nya målgrupper?
 • Vilka samarbetar ni med i era sociala kanaler och hur kan eller bör ni synliggöra dem?

Någonting annat som ofta lyfts fram som tidskrävande rör kommentarer och hantering därav. Tänk på att den tid ni lägger ner på att besvara kommentarer alltid genererar någonting tillbaka till er. Desto mer aktivitet ni har på ert konto, desto bättre synlighet får ni genom de sociala mediernas algoritmer.

Sociala medier erbjuder möjligheten att generöst uppmärksamma andra aktörer och därigenom vårda samarbeten och viktiga relationer.

Kommentar:

Nu vet ni förhoppningsvis mer om vad ni vill uppnå, var ni ska uppnå det och vad som gäller där. Ni har också börjat mejsla fram en plan som kan vara till hjälp för er att publicera konsekvent, mot rätt målgrupp och vid rätt tillfälle.

Nästa steg handlar om att göra era första avtryck, att till exempel göra inlägg och lämna kommentarer. Glöm inte att det faktiskt är ni som har kontrollen, det är ni som bestämmer över er plattform och att det kan ta tid att hitta sin form. Det gäller att öva och att lyhört pröva sig fram. Och vad är det värsta som kan hända? Ett inlägg kan rättas till tas bort ett i efterhand – om ni skulle upptäcka att det inte riktigt blev så som ni hade tänkt. Det viktiga är att ni kommer igång.

Slutligen, vem tar hand om era sociala medier? En viktig fråga handlar om vem i ert företag som kommer ansvara för sociala medieanvändningen. Finns det en dedikerad person eller är ni flera som delar på uppdraget? Beroende på vad ni svarar, vilka utmaningar och möjligheter ser ni med valet?

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev