fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Starka varumärkens betydelse i en föränderlig tid

Starka varumärkens betydelse i en föränderlig tid

Baserat på kvalitativa intervjuer, enkätundersökningar och digitala fokusgrupper med företag inom handel-, besöks- och upplevelsenäringar visar våra erfarenheter att företag med starka varumärken och väl etablerade kundrelationer har klarat sig bättre under coronapandemin. De har inte bara kunnat parera coronapandemins utmaningar, de har även utvecklat olika sätt att innovativt vända utmaningar till möjligheter. Nedan följer tre exempel på företag som redan innan pandemins utbrott hade upparbetat starka varumärken och goda relationer till sina kunder. Exemplen visar hur de, med högt förtroende bland sina målgrupper, har kunnat agera för att utveckla nya tjänster och varor utifrån ständigt skiftande förutsättningar. Vi ska dock först börja med att visa hur företagen arbetade redan innan, och i inledningsskedet av pandemin och vilka förutsättningar som följde av starka varumärken, goda relationer och högt förtroende. Därefter visar vi hur dessa förutsättningar möjliggjorde nytänkande och snabb tjänste- och produktutveckling.

Trovärdighetens betydelse innan och under pandemin

Det var exempelvis inte nödvändigt för det lokala bryggeriet att skicka prover på sina drycker för att restaurangerna skulle ta in i dem i sina sortiment. Restaurangerna kände redan till bryggeriets höga nivå vad gäller leveranssäkerhet och produktkvalitet. Bryggeriet kunde således sälja sin dryck obeprövad. Ett annat exempel handlar om den lokala gårdsbutiken som genomförde digitala smakprovningar av mejeriprodukter. Tack vare hög trovärdighet och starka kundrelationer kunde dessa provningar lanseras utan någon omfattande marknadsföring. Ett tredje exempel handlar om caféet och utflyktsmålet med inslag av handel, som lyckades sälja middagar utan att tillkännage vare sig pris eller vad som skulle förtäras. I samtliga tre exempel upplevde kunderna tillräckligt stort förtroende för företagens kvalitet och leveranssäkerhet för att konsumera varor och tjänster utan full kännedom. Detta hade stor betydelse för företagen när pandemin tog fart.

Starka varumärken som källa till innovation

Dessa grundläggande styrkor har i sin tur skapat utrymme för innovation och nytänkande genom att idégenerering, verifiering, utveckling och lansering av nya produkter och tjänster har kunnat ske i en samtidig och explorativ affärsutvecklingsprocess. Exempelvis kunde bryggeriet utveckla helt nya produkter i form av ölglass och nya läsksorter samtidigt som de iscensatte ett samarbete med det lokala hockeylaget, Coop och lokala entreprenörer. Gårdsbutiken hade förutsättningar att utveckla nya koncept bestående av grillkassar, pizzakit och charkbrickor. Dessa attraherade zoomtrötta och isolerade ortsbor. Besöksmålet med inslag av handel utvecklade till exempel ett helt nytt cafékoncept med utomhusaktiviteter, där samtal och så kallad coronasäker samvaro mellan människor låg i fokus.

Reflektionsfrågor: om varumärkets betydelse

Hur starkt bedömer ni att ert varumärke är?

På vilka grunder bedömer ni styrkan?

Vad kan ni göra för att ytterligare stärka ert varumärke?

Vilka möjligheter skulle följa av att ert varumärke och er trovärdighet blev starkare och högre?

Vilken av dessa möjligheter bedömer ni ligger inom räckhåll?

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev