fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Så bidrar statistik och analys till hållbart företagande

Så bidrar statistik och analys till hållbart företagande

Under det gångna året har många företag utökat sin verksamhet på nätet och i sociala medier. Exempelvis har delar av företags värdskap förflyttats till kommentarsfält till följd av restriktioner som begränsat fysiska möten. Även försäljning har flyttat ut på nätet via till exempel Instagram och Facebook Messanger.

Året rymmer också exempel på företag som kunnat föra kunddialog via till exempel FaceTime. Videosamtal har bland annat använts för att visa upp varor, tjänster och butiksmiljöer. Kort sagt, idérikedomen har varit både omfattande och viktig för bolags möjligheter att hålla liv i kundrelationer, försäljning och marknadsföring.

Frågan är vad all aktivitet på nätet, i den fysiska butiken, restaurangen eller den upplevelsebaserade anläggningen skapar för digitala avtryck och hur vi kan förstå dem. Hur kan data, statistik och analys bidra till ett mer hållbart företagande?

Rätt frågor ger rätt svar

Att förstå, ta kontroll över och lära sig analysera den data och statistik som genereras genom exempelvis Google analytics, sociala medie plattformar, besöksräknare, kassasystem och andra verktyg är viktigt för att kunna ha kontroll över sin verksamhet.  

Genom att förstå den data som skapas kan ett företag exempelvis besvara frågor som:   

 • Når vi våra mål på daglig-, vecko- eller månadsbasis?   
 • Vad säljer vi mest av och vid vilka dagar och tider på dygnet?   
 • När har vi flest besökare på plats (digitalt och/eller analogt)?   
 • Vilka är våra mest lönsamma produkter?   
 • Vilka marknadsföringskanaler driver mest försäljning?   
 • Vilka kampanjer går bra eller mindre bra?   
 • Vilka varor/produkter/tjänster riskerar att ta slut i lager innan vi köper in nya?   
 • Var förra veckans nyhetsbrev lyckat?  
 • Hur konverterar interaktion till försäljning i våra sociala kanaler?  

Ha ett tydligt syfte och sätt smarta mål

För att förstå datan och analysera den statistik som genereras är det viktigt att sätta tydliga syften och mål. Ett sätt att öka tydligheten är att arbeta med så kallade smarta mål.    

Ett SMART mål innebär att det är:   

Specifikt   
Mätbart   
Accepterat   
Relevant    
Tidsbestämt   

Rätt nyckeltal är avgörande för din målsättning

Efter att smarta mål har formulerats är det dags att fatta beslut om vad som ska mätas för att uppnå målet, det vill säga vilka nyckeltal som är viktiga.  Exempel på nyckeltal kan vara: 

 • Antal konverterade köp i en kampanj .
 • Antal sålda varor eller tjänster under en specifik tidsperiod.   
 • Antal besökare på webbsida . 
 • Antal följare och/eller interaktioner i sociala medier. 

Designa aktiviteter som skapar värdefull data

När målen och nyckeltalen är identifierade utformas därefter aktiviteter som hjälper till att nå dessa.   Exempel på sådana aktiviteter kan vara:

 • En kampanj i sociala medier ska leda till att fler kunder och potentiella kunder ska anmäla sig för att få vårt nyhetsbrev.  
 • Ett gammalt lager skall säljas ut genom en kampanj i butik och på webb.   
 • Antal följare i sociala medier skall utökas genom samarbeten med andra aktörer.  

Efter att aktiviteten har genomförts samlas datan in som blir till din värdefulla statistik. Exempelvis: ett nyhetsbrev har gått ut via Mailchimp (aktiviteten). Programmet Mailchimp samlar in data och skapar statistik i form av exempelvis antal öppnade och lästa nyhetsbrev samt antal klick på länkar som du har infogat i nyhetsbrevet. Sammanställ statistiken på ett sätt så det blir enkelt för dig och dina medarbetare att förstå den.

Analysera din data noggrant 

Avslutningsvis är det viktigt att ta sig tid att analysera, dra slutsatser och formulera erfarenheterna i överskådligt och begripligt så att alla kan få insyn i arbetet: 

 • Fungerade aktiviteten? 
 • Uppnåddes det SMARTa målet?
 • Vilka slutsatser kan ni dra?

Det viktigt att förankra arbetet bland medarbetare så att ni tillsammans har samma bild av ert arbete – hur det har utförts och vad konsekvenserna blev. Kanske kan ni tillsammans hjälpas åt att utveckla kampanjer och koncept när ni alla får tydlig insyn?    

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev