fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Vad har coronapandemin lärt oss om värdskap?

Vad har coronapandemin lärt oss om värdskap?

Ett gott värdskap bottnar i att kunna känna sig trygg i sin organisation, att känna till sina ansvarsområden och att kunna ta ansvar för och kommunicera arbetets innehåll och utförande. Det här är exempel på förutsättningar som är viktiga för att kunna erbjuda kunder, uppdragsgivare och andra intressenter ett gott värdskap.

Vikten av ett genomtänkt och utvecklat värdskap har aktualiserats under coronapandemins hårda prövningar och många bolag har ansträngt sig för att arbeta metodiskt och strategiskt för att utvecklas i detta avseende.

Ett exempel är den lilla och nischade butiken som erbjuder hållbart mode och där man har bestämt sig för att vidareutveckla sitt värdskap genom att erbjuda kunden:

  • personliga och engagerande inlägg i sociala kanaler (exempelvis: Instagram och Facebook)
  • ökad kunskap om hållbart mode och varför kunden ska välja ett sådant alternativ trots en eventuellt högre prisbild (exempelvis: mer hållbara produktionsvillkor, material och transporter)
  • möjlighet till dialog i digitala kanaler om exempelvis pris, material, storlek och lagersaldo.
  • möjlighet att anpassa handelsplatsen efter kundens behov och förutsättningar (exempelvis: utökade öppettider och hemleverans).

Reflektionsfrågor:

  • Hur definierar du värdskap?
  • I vilken utsträckning är värdskap och utveckling av ert värdskap ett arbete som ni prioriterar?
  • Kan du beskriva hur ert värdskap utövas idag?
  • Givet att ni är flera anställa, delar ni synen på vad värdskap är och hur det utövas i er verksamhet?
  • Vilka är era förebilder när det gäller gott värdskapsarbete?
  • Vad kan ni lära av dem och vad kan ni väva in i er egen verksamhet?

Kommentar:

Exemplet ovan är hämtat från ett bolag som är verksamt i en hårt drabbad bransch. Tidigt under coronapandemin fattade VD: n ett strategiskt beslut om att arbeta tillsammans med sina medarbetare för att utveckla sitt värdskap. Följden blev bland annat en ökad kundlojalitet och en näst intill bibehållen omsättning.

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev