fbpx
cropped-Artboard-1-100.jpg

Vikten av målbilder och nyckeltal

Vikten av målbilder och nyckeltal

Att arbeta med målbilder och nyckeltal är ett sätt att skapa kännedom om hur din verksamhet utvecklas och om du har en väl fungerande affärsmodell. Den här guiden handlar om att ta ställning till om din verksamhet utvecklas i en önskvärd riktning eller om fokus i praktiken ligger på sådant som inte bidrar till uppsatta mål. 

Nyckeltal bidrar till måluppfyllelse, kan uttryckas på en mängd olika sätt och varierar utifrån vilka mål och delmål ni har satt samt vilken typ av verksamhet ni bedriver. Några exempel som utgår från försäljning av varor och tjänster i en butik, restaurang eller liknande kan handla om:  

 • Nettovinst 
 • Bruttovinst 
 • Kundlojalitet 
 • Försäljning per kvadratmeter 
 • Omsättning per anställd 
 • Antal kunder eller besökare 
 • Konvertering på genomförd marknadsföring 
 • Genomförda marknadsaktiviteter enligt plan 

Genom att sätta tydliga mål och nyckeltal ökar ni transparensen i er verksamhet. Det finns många fördelar med det. Bortsett från ökad struktur kan det bland annat bidra till att medarbetare upplever sig mer engagerade och dessutom upplever man sig inte åsidosatt och undanhållen information.  

Reflektionsövningar: målbilder och nyckeltal 

Exemplen på nyckeltal som presenterades ovan utgår från handel i en fysisk butik, restaurang eller liknande. Utgå nu från din verksamhet och era målsättningar. 

 • Har ni formulerat tydliga målsättningar och finns de förankrade bland er alla som är verksamma i ert företag?  
 • Om inte, vad beror det på och vad kan ni göra för att öka transparensen så att alla har samsyn kring företagets målbilder?
 • Till er som svarat att ni redan idag har tydligt formulerade målbilder, har de utvecklats och anpassats efter det gångna året och de förutsättningar som pandemin har medfört? Hur och varför? Eller, varför inte? 
 • Har ni formulerat nyckeltal, om så vilka är de och är de förankrade inom företaget? 
 • Hur följer ni upp nyckeltalen? Hur ofta och på vilket sätt? 

Avslutningsvis, upplever ni att uppföljningsarbetet kan utvecklas och förankras tydligare? Om så, hur föreslår ni att ni ska lägga upp arbetet under de kommande sex månaderna? Förslagsvis skriver ni nu ner ert förslag så att det blir konkret och kan diskuteras och förankras i företaget.

Senaste inläggen från framtidens hållbara besöksnäring

Till projektsidan för Framtidens hållbara besöksnäring & handel.

Nyheter

Välbesökt samtal om besöksnäringen

Nyheter

Erfarenheter och lärdomar under pandemin

Nyheter

Erfarenhetsutbyte i Norrbotten

Nyheter

Pandemin: företagsfrämjares reflektioner över möjligheter och utmaningar

signa upp för vårt nyhetsbrev