eXpression Design

Ansök till eXpression Design 2021-2022

Programmet där utvalda talanger under åtta månader tar en design från idé till prototyp och vidare till en färdig lokalt tillverkad produkt.

eXpression Design

– Från idé till handlingskraft

Under åtta månader tar utvalda talanger en design från idé till prototyp och vidare till en färdig produkt, tillverkad lokalt, i programmet eXpression Design. 

Programmet är en lyckad länsöverskridande satsning mellan eXpresison i Umeå och det kreativa branschnätverket High Coast Creative i Höga kusten. Hitills har 32 företag inom den kreativa näringen tagit sin produktidé från skiss till verklighet med lokal tillverkning. Lokalproducerad design i Västernorrland och Västerbotten alltså. En normbrytande satsning som visar att man kan jobba med design, än var man bor.  
 
eXpression Design erbjuder verktygen och det är du som kreatör som ser till att det blir verklighet. Målet är förutom att kunna ta fram en lokalproducerad produkt, dessutom att växa i ditt entreprenörskap och din förmåga att skapa hållbara samarbeten och nätverk. Syftet är att stärka lönsamhet, hitta nya marknader och utveckla lokal produktion. Det finns möjlighet att som ett senare steg fokusera på internationalisering och gå djupare i en strategisk planering för vidareutveckling. 

Det här är en chans för dig som kreatör som vill växla upp och gå från idé till handlingskraft. 

Application content

 • Inspirationsföreläsningar + WS idégenerering 
 • Affärsmodeller 
 • Idégenerering och prototyptillverkning 
 • Studiebesök hos tillverkare  
 • Designprocessen som metod och verktyg 
 • Föreläsning: Hållbara produktionsmodeller
 • Föreläsning: Materiallära med Materialbiblioteket 
 • Produkt och sortimentsutveckling + Prissättning
 • Formgivar-/producentrollen  
 • Strategier kring sociala medier  
 • IPR och varumärkesskydd 
 • Individuell affärs och marknadsplanering  
 • Skapa digital business (e-shop m.m 
 • Yttre och inre emballage 
 • Räkna ut ditt pris 
 • Försäljning  

Utöver detta erbjuds individuella coachtillfällen x 3 ggr/person, mentorssamtal med branschexpert. Programmet avslutas med lansering av utvecklade produkter. 

Who should seek

Programmet riktar sig till både formgivare, konsthantverkare och slöjdare som driver företag och som har en vilja och drivkraft att växla upp ditt skapande och ditt företagande till nästa nivå. Syftet är att stärka lönsamhet, hitta nya marknader och utveckla lokal produktion. 

See Past products

Lyckoklöver

av 

Angelica Timander

Kuddmossa

av 

Helena Melehoff

Sista ansökningsdag: 5 september 2021

Programstart: 2021-10-13

End date Umeå: 2021-03-10

End date Ö-vik: 2021-05-19

FAQ

Urval till programmet sker genom intervjuer, dessa sker löpande under ansökningsperioden. Vi ser till din förmåga att genomgå hela processen och värderar högt egenskaper som självledarskap och samarbetsvilja. Samtidigt vill vi poängtera att du inte behöver vara färdig, vi ser gärna att du är i en process och har en längtan att växa i ditt skapande och ditt företagande. 

Sökande företag ska: 

 • Kunna avvara tid motsvarande programmets upplägg (ca 20% dagtid) 
 • Driva företag inom de kreativa näringarna 
 • Kunna uppvisa tillväxtpotential 

 

Programmet är kostnadsfritt men det är du som kreatör som bekostar din produktutveckling och din tid.  

Swedish

Umeå and Örnsköldsvik

eXpression Design är en länsöverskridande satsning tillsammans med High Coast Creative, Höga Kusten, Världsklass Örnsköldsvik, Umeå Universitet, Umeå Kommun och delfinansieras via EU-strukturfonder. 

Ansök till eXpression Design 2021-2022

Programmet där utvalda talanger under åtta månader tar en design från idé till prototyp och vidare till en färdig lokalt tillverkad produkt.

Programme managers

Johanna

F

Business Coach, Program Manager eXpression Design

Other programmes

Creatives
Creatives is eXpression Umeå's incubator program. The program offers you as a creator with a company help to develop this further into a sustainable company. The goal of the program is that you have developed into a sustainable creator with strong self-leadership and resilience and your company into a sustainable company with recurring revenues.
Express
For many creators, the program is the first step towards eXpression's business support. During the program you will get tools and models to test your idea, innovation and your entrepreneurship.
eXpression Design
The program is a collaboration between eXpression Umeå and the creative network High Coast Creative in Örnsköldsvik. As a participant you get access to a platform with lectures and workshops in the process from sketch to finished product on the market.
Future Retail Lab
Future Retail Lab is aimed at new entrepreneurs and owner-driven companies in the trade as well as to companies that are in the borderland between trade, visitor and experience industries. The program helps you create growth, develop new business models and forms of collaboration.
Summer eXpression
During a summer, you as a young creator get the chance to take your design from idea to finished product in collaboration with skilled producers in the Umeå region.
3D Lab at Curiosum
Our offers
eXpression Umeå's core offering is our business development programs, but we have more to offer. Read more about our offers and environments here.