Summer eXpression

Design på riktigt

Under en sommar får du som ung kreatör chansen att ta din design från idé till färdig produkt i samarbete med skickliga producenter i Umeåregionen.

Summer eXpression är sommarprogrammet som riktar sig till dig som är student inom estetiska utbildningar, unga oupptäckta kreatörer och innovatörer. Programmet fokuserar på formgivning av bruksföremål och under dess sju veckor kommer du att arbeta med skisser och prototyper för att sedan sätta din design i småskalig produktion.

Vill du bredda din portfolio, lära dig mer om entreprenörskap, formgivning, paketering, prissättning och produktion så är Summer eXpression rätt för dig.

Varje deltagare erbjuds möjligheten att producera sin design i ett begränsat antal upplagor beroende på val av material och producent. Programmet sätter dig därför tidigt i kontakt med yrkesskickliga producenter som hjälper dig att fatta rätt beslut för din design.

Summer eXpression avslutas med en vernissage där du får chans att visa upp och sälja din produkt.

Programinnehåll

Uppdateras närmare programstart.

Vem borde söka

Är du student inom estetiska utbildningar och vill bredda din portfolio, lära dig mer om entreprenörskap, formgivning, paketering, prissättning och produktion så är Summer eXpression rätt för dig.

Programmet tar emot tio deltagare som antas av en jury bestående av våra affärscoacher och erfarna branschexperter.

Urval av deltagare för sommaren 2021 är klar!

Urval av deltagare för sommaren 2021 är klar!

Programperiod: Juni-Augusti

FAQ

Ja, under programperioden krävs att du är på plats i Umeå då mycket av programmet bedrivs i inkubatorns verkstäder.

Deltagandet i eXpress är kostnadsfritt. Det vi kräver av dig är din tid och ditt engagemang.

I vårt inkubatorsprogram Creatives har du möjlighet att välja mellan tre olika kontorsplatser:

  • Clean desk
  • Eget skrivbord
  • Studio

I de övriga programmen ingår en clean desk plats och möjligheten finns att hyra ett eget skrivbord eller studio.

För att få tillgång till en kontorsplats måste du söka och antas till något av våra program.

Nej. Under programmet får du hjälp av experter att utveckla bruksföremål från skisser, prototyper till småskalig produktion. 

Programansvariga

Barbro

Renkel

VD

Övriga program

Creatives
Creatives är eXpression Umeås inkubatorsprogram. I programmet erbjuds du som kreatör med ett företag hjälp att utveckla detta vidare till ett hållbart företag. Målet med programmet är att du utvecklats till en hållbar kreatör med starkt självledarskap och resiliens och ditt företag till ett hållbart företag med återkommande intäkter.
Express
Programmet är för många kreatörer det första insteget till eXpressions affärsstöd. Under programmet får du verktyg och modeller för att provtrycka din idé, innovation och ditt entreprenörskap.
eXpression Design
Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik. Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.
Future Retail Lab
Future Retail Lab vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar. Genom programmet får du hjälp i att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.
Summer eXpression
Under en sommar får du som ung kreatör chansen att ta din design från idé till färdig produkt i samarbete med skickliga producenter i Umeåregionen.
3D Labbet på Curiosum
Våra erbjudanden
eXpression Umeås kärnerbjudande är våra affärsutvecklingsprogram men vi har mer att erbjuda. Läs mer om våra erbjudande och miljöer här.