eXpression Design

Ansök till eXpression Design 2021-2022

Programmet där utvalda talanger under åtta månader tar en design från idé till prototyp och vidare till en färdig lokalt tillverkad produkt.

eXpression Design

– Från idé till handlingskraft

Under åtta månader tar utvalda talanger en design från idé till prototyp och vidare till en färdig produkt, tillverkad lokalt, i programmet eXpression Design. 

Programmet är en lyckad länsöverskridande satsning mellan eXpresison i Umeå och det kreativa branschnätverket High Coast Creative i Höga kusten. Hitills har 32 företag inom den kreativa näringen tagit sin produktidé från skiss till verklighet med lokal tillverkning. Lokalproducerad design i Västernorrland och Västerbotten alltså. En normbrytande satsning som visar att man kan jobba med design, än var man bor.  
 
eXpression Design erbjuder verktygen och det är du som kreatör som ser till att det blir verklighet. Målet är förutom att kunna ta fram en lokalproducerad produkt, dessutom att växa i ditt entreprenörskap och din förmåga att skapa hållbara samarbeten och nätverk. Syftet är att stärka lönsamhet, hitta nya marknader och utveckla lokal produktion. Det finns möjlighet att som ett senare steg fokusera på internationalisering och gå djupare i en strategisk planering för vidareutveckling. 

Det här är en chans för dig som kreatör som vill växla upp och gå från idé till handlingskraft. 

Programinnehåll

 • Inspirationsföreläsningar + WS idégenerering 
 • Affärsmodeller 
 • Idégenerering och prototyptillverkning 
 • Studiebesök hos tillverkare  
 • Designprocessen som metod och verktyg 
 • Föreläsning: Hållbara produktionsmodeller
 • Föreläsning: Materiallära med Materialbiblioteket 
 • Produkt och sortimentsutveckling + Prissättning
 • Formgivar-/producentrollen  
 • Strategier kring sociala medier  
 • IPR och varumärkesskydd 
 • Individuell affärs och marknadsplanering  
 • Skapa digital business (e-shop m.m 
 • Yttre och inre emballage 
 • Räkna ut ditt pris 
 • Försäljning  

Utöver detta erbjuds individuella coachtillfällen x 3 ggr/person, mentorssamtal med branschexpert. Programmet avslutas med lansering av utvecklade produkter. 

Vem borde söka

Programmet riktar sig till både formgivare, konsthantverkare och slöjdare som driver företag och som har en vilja och drivkraft att växla upp ditt skapande och ditt företagande till nästa nivå. Syftet är att stärka lönsamhet, hitta nya marknader och utveckla lokal produktion. 

Se Tidigare produkter

Elvira och Konrad

av 

Catharina Carlsson

Kardon, Vädd och Kvanne

av 

Nina Tenskog

Sista ansökningsdag: 5 september 2021

Programstart: 2021-10-13

Slutdatum Umeå: 2021-03-10

Slutdatum Ö-vik: 2021-05-19

FAQ

Urval till programmet sker genom intervjuer, dessa sker löpande under ansökningsperioden. Vi ser till din förmåga att genomgå hela processen och värderar högt egenskaper som självledarskap och samarbetsvilja. Samtidigt vill vi poängtera att du inte behöver vara färdig, vi ser gärna att du är i en process och har en längtan att växa i ditt skapande och ditt företagande. 

Sökande företag ska: 

 • Kunna avvara tid motsvarande programmets upplägg (ca 20% dagtid) 
 • Driva företag inom de kreativa näringarna 
 • Kunna uppvisa tillväxtpotential 

 

Programmet är kostnadsfritt men det är du som kreatör som bekostar din produktutveckling och din tid.  

Svenska

Umeå och Örnsköldsvik

eXpression Design är en länsöverskridande satsning tillsammans med High Coast Creative, Höga Kusten, Världsklass Örnsköldsvik, Umeå Universitet, Umeå Kommun och delfinansieras via EU-strukturfonder. 

Ansök till eXpression Design 2021-2022

Programmet där utvalda talanger under åtta månader tar en design från idé till prototyp och vidare till en färdig lokalt tillverkad produkt.

Programansvariga

Johanna

Forsberg

Affärscoach, Programansvarig eXpression Design

Övriga program

Creatives
Creatives är eXpression Umeås inkubatorsprogram. I programmet erbjuds du som kreatör med ett företag hjälp att utveckla detta vidare till ett hållbart företag. Målet med programmet är att du utvecklats till en hållbar kreatör med starkt självledarskap och resiliens och ditt företag till ett hållbart företag med återkommande intäkter.
Express
Programmet är för många kreatörer det första insteget till eXpressions affärsstöd. Under programmet får du verktyg och modeller för att provtrycka din idé, innovation och ditt entreprenörskap.
eXpression Design
Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik. Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.
Future Retail Lab
Future Retail Lab vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar. Genom programmet får du hjälp i att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.
Summer eXpression
Under en sommar får du som ung kreatör chansen att ta din design från idé till färdig produkt i samarbete med skickliga producenter i Umeåregionen.
3D Labbet på Curiosum
Våra erbjudanden
eXpression Umeås kärnerbjudande är våra affärsutvecklingsprogram men vi har mer att erbjuda. Läs mer om våra erbjudande och miljöer här.