eXpression Design

Från idé till handlingskraft

Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik. Därför anordnas två parallella program som kommer att ha vissa aktiviteter gemensamt. Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.

eXpression Design erbjuder verktygen och det är du som kreatör som ser till att det blir verklighet. Målet är förutom att kunna ta fram en lokalproducerad produkt, dessutom att växa i ditt entreprenörskap och din förmåga att skapa hållbara samarbeten och nätverk. Syftet är att stärka lönsamhet, hitta nya marknader och utveckla lokal produktion. Det finns möjlighet att som ett senare steg fokusera på internationalisering och gå djupare i en strategisk planering för vidareutveckling.

Det här är en chans för dig som kreatör som vill växla upp och gå från idé till handlingskraft.

Programinnehåll

Programmet innehåller träffar cirka 2ggr/månad som kommer kunna blandas digitalt (D) och fysiskt (F) med:

  • Utbildningar/WS – för att öka affärskunskap (D)
  • Seminarier med förebilder – Inspirera till fortsatt entreprenörskap & bygga nätverk nationellt (D)
  • Smörgåsbord – där träffar gruppen fysiskt och delar sina design processer, ”up and downs”. (F)
  • Utöver detta erbjuds tillgång till individuell tid för:
  • Prototyping-egen tid i Curiosums 3D lab och softlab. Finns fasta tider avsatta för expression Idag tisdag & onsdag fm. (F)
  • SPARK mentorer- expression har idag ett upplägg för att kunna arvodera en mentor 3 träffar. Behovsstyrt. (D)
  • Besök lokala tillverkare. Anordnas för dem som har behov. (F)

Vem borde söka

Programmet riktar sig till både formgivare, konsthantverkare och slöjdare som driver företag och som har möjlighet att lägga ca 20 % av sin tid under programtiden.

Vi söker dig som letar efter en chans att växla upp ditt skapande och företagande till nästa nivå och som värderar samskapande processer.

Sista ansökningsdag: STÄNGD

Startdatum UMEÅ: 2020-09-23

Startdatum Ö-VIK: 2020-10-14

Slutdatum Umeå: 2021-03-10

Slutdatum Ö-vik: 2021-05-19

FAQ

Urval till programmet sker genom intervjuer, detta för att säkerställa att behållningen av kursen motsvarar deltagarens förutsättningar att kunna genomgå programmet. Vi ser till din förmåga att genomgå hela processen och värderar högt egenskaper som självledarskap. Samtidigt vill vi poängtera att du inte behöver vara färdig, vi ser gärna att du är i en process och har en längtan att växa i ditt skapande och ditt företagande.

Svenska

Umeå och Örnsköldsvik

Se Tidigare produkter

Programansvariga

Barbro

Renkel

VD

Johanna

Forsberg

Affärscoach, Programansvarig eXpression Design

Övriga program

Creatives
Creatives är eXpression Umeås inkubatorsprogram. I programmet erbjuds du som kreatör med ett företag hjälp att utveckla detta vidare till ett hållbart företag. Målet med programmet är att du utvecklats till en hållbar kreatör med starkt självledarskap och resiliens och ditt företag till ett hållbart företag med återkommande intäkter.
Express
Programmet är för många kreatörer det första insteget till eXpressions affärsstöd. Under programmet får du verktyg och modeller för att provtrycka din idé, innovation och ditt entreprenörskap.
eXpression Design
Programmet är ett samarbete mellan eXpression Umeå och det kreativa nätverket High Coast Creative i Örnsköldsvik. Som deltagare får du tillgång till en plattform med föreläsningar och workshops i processen från skiss till färdig produkt ut på marknaden.
Future Retail Lab
Future Retail Lab vänder sig till nya entreprenörer och ägardrivna bolag inom handeln samt till bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och upplevelsenäringar. Genom programmet får du hjälp i att skapa tillväxt, utveckla nya affärsmodeller och former för samarbeten.
Summer eXpression
Under en sommar får du som ung kreatör chansen att ta din design från idé till färdig produkt i samarbete med skickliga producenter i Umeåregionen.
3D Labbet på Curiosum
Våra erbjudanden
eXpression Umeås kärnerbjudande är våra affärsutvecklingsprogram men vi har mer att erbjuda. Läs mer om våra erbjudande och miljöer här.